HIZLI ERİŞİM

Stratejik Yatırımlar


İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir;
 

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL olması,
   
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
   
 • Yatırımla sağlanacak katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
   
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon USD olması.

  – Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilir.

  – T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması ve son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 Milyon USD üzerinde olması şartları aranmaz.
   

Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları;

Destek UnsurlarıDestek Oran ve Süreleri
KDV İstisnasıVar
Gümrük Vergisi MuafiyetiVar
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı (%)50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 Yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar)Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl.
Yatırım Yeri TahsisiVar
Faiz veya KarPayı Desteğiİç Kredi5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan)
Döviz/Dövize Endeksli Kredi2 Puan
KDV İadesiVar (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
Bu sayfa 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuş ve 33 kez görüntülenmiştir.