HIZLI ERİŞİM

Öncelikli Yatırım Konuları


Özellikle yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve yurtdışından ithal edilmek zorunda kalınan ürünlerin ülkemizde üretiminin teşviki amacıyla, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Öncelikli Yatırım Konuları şu şekilde sıralanmaktadır;
 

 • İlaç imalatı.
   
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı.
   
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı.
   
 • Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı.
   
 • Hava ve uzay taşıtları imalatı.
   
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
   
 • Madencilik yatırımları.
   
 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yatırımları.
   
 • Savunma sanayi yatırımları.
   
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
   
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
   
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
   
 • 3213 sayılı Maden Kanunu’nda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
   
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliği yatırımları.
   
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.
   
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon Elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
   
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
   
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
   
 • Lisanslı depoculuk yatırımları.
   
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
   
 • Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.
   
 • İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.
   
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.
   
 • Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve wellness yatırımları.
   
 • Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta-yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.
   
 • Ar-ge ve çevre yatırımları.
   
 • Elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatı.
   
 • Asgari 5.000 m² beyaz alan şartını sağlayan belirli standartlardaki veri merkezi yatırımları.
   

Öncelikli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları;
 

Destek UnsurlarıDestek Oran ve Süreleri
KDV İstisnasıVar
Gümrük Vergisi MuafiyetiVar
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı (%)40
Vergi İndirim (%)80
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 Yıl
Yatırım Yeri TahsisiVar
Faiz veya KarPayı Desteğiİç Kredi5 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi2 Puan
Bu sayfa 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuş ve 27 kez görüntülenmiştir.