HIZLI ERİŞİM

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki


1.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (1.025,82 ila 7.693,65 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Faydalanma şartları:

 • Kişinin son 6 aydır işsiz olması
   
 • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
   
 • Özel sektör işvereni olması

Faydalanma süresi:

 • 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
   
 • 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
   
 • 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
   
 • Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,

süreyle destek sağlanmaktadır.

İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

6111 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Süreleri

CİNSİYETÇALIŞMA DURUMUYAŞ GRUBUMESLEKİ YETERLİLİK BELGESİMESLEKİ VE TEKNİK OKUL VEYA İŞKUR KURSUİŞKUR’A KAYITLI İŞSİZTEŞVİK SÜRESİ (AY)
KADINÇALIŞMAYAN18+YOKYOKHAYIR24
YOKYOKEVET30
YOKVARHAYIR36
YOKVAREVET42
VARYOKHAYIR48
VARYOKEVET54
ÇALIŞANTÜMÜVARYOKHAYIR12
YOKVARHAYIR12
ERKEKÇALIŞMAYAN18-29YOKYOKHAYIR24
YOKYOKEVET30
YOKVARHAYIR36
YOKVAREVET42
VARYOKHAYIR48
VARYOKEVET54
29+VARYOKHAYIR24
VARYOKEVET30
YOKVARHAYIR24
YOKVAREVET30
YOKYOKEVET6
ÇALIŞANTÜMÜVARYOKHAYIR12
YOKVARHAYIR12
Bu sayfa 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuş ve 25 kez görüntülenmiştir.