HIZLI ERİŞİM

Hamle Programı


Bu program, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin “Öncelikli Ürün Listesi” ile belirlenmesi ve bu ürünlerin Ar-Ge, yatırım ve üretim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesine yönelik bir destek programıdır.

Program kapsamındaki başvurular Program Değerlendirme Komitesi’nce değerlendirilerek destek kararı alınır.

Program, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur.

Destek çeşidi, oran ve süreleri Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir.

Hamle Programı kapsamında “Öncelikli Ürün Listesindeki” ürün ve hizmetlerin üretimine yönelik yatırımlardan uygun görülenler “Stratejik Yatırım” koşulları aranmaksızın destek kapsamına alınabilir.

Yatırım tutarı asgari 50 Milyon olup, öncelikli ürün listesindeki ürün ve hizmetlerin üretimine yönelik yatırımlardan uygun görülenler ise “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” kapsamına alınabilir.

Öte yandan, Program Değerlendirme Komitesi tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından da doğrudan desteklenebilir

Hamle Programı İçin Sağlanan Destek Unsurları;
 

Destek Oran ve Süreleri
Destek UnsurlarıStratejik YatırımProje Bazlı
KDV İstisnasıVarVar
Gümrük Vergisi MuafiyetiVarVar
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı: %50Vergi İndirim Oranı: %90Yatırıma Katkı Oranı: %200Vergi İndirim Oranı: %100
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği6. Bölgede: 10 YılDiğer Bölgelerde: 7 Yıl(Asgari Ücret)10 Yıl(Brüt Ücret)
Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYüksek Teknoloji: 7 YılOrta-Yüksek: 5 Yıl(Asgari Ücret)Yok
Yatırım Yeri TahsisiVarVar
KDV İadesiVarVar
Faiz veya KarPayı DesteğiTL Kredi:Yüksek Teknoloji: 10 PuanOrta-Yüksek Teknoloji: 8 PuanDöviz Kredi: 2 PuanYatırımın %20’si50 Milyon Limiti10 Yıla Kadar Limitsiz
Enerji DesteğiYok10 Yıl Enerji Giderinin Yarısı
Nitelikli Personel DesteğiYok20 x Brüt Asgari Ücret5 Yıl
Sermaye DesteğiYokVar
Kamu Alım GarantisiYokVar
 • Hamle Programı kapsamında Program Değerlendirme Komitesi’nce uygun bulunan ve TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Desteği başlığı altında desteklenmesine karar verilen yatırımların aşağıda belirtilen ve Ar-Ge’ye yönelik olan harcamalarının KOBİ’ler için yüzde 75’i, diğer firmalar için yüzde 60’i karşılanabilecektir;

  – Personel giderleri,

  – Proje personeline ait seyahat giderleri,

  – Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri,

  – Malzeme ve sarf giderleri,

  – Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

  – Üniversiteler ve diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet alım giderleri,

  – Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri.
 • Hamle Programı kapsamında Program Değerlendirme Komitesi’nce uygun bulunan ve KOSGEB tarafından KOBİ Desteği başlığı altında desteklenmesine karar verilen KOBİ’lere yatırım sürecinde desteklemeye esas tutarın %25’i erken ödeme olarak yapılacak ve 5 Milyon TL’yi aşmayacak şekilde, makine ve teçhizat için %60 geri ödemesiz, %40 geri ödemeli, diğer destek unsurları için %60 geri ödemesiz destek: aşağıda belirtilen ve Ar-Ge’ye yönelik olan harcamalarının KOBİ’ler için yüzde 75’i, diğer firmalar için yüzde 60’i karşılanabilecektir;

  – Makine-teçhizat desteği,

  – Yazılım gideri desteği,

  – Personel gideri desteği,

  – Bilgi transferi desteği,

  – Test, analiz, kalibrasyon, ve referans numune desteği,

  – Hizmet alımı desteği.
Bu sayfa 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuş ve 37 kez görüntülenmiştir.