HIZLI ERİŞİM

GENEL SEKRETERLİK

Odanın tüm birimlerinden sorumlu olan genel sekreter MATSO Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışır. Genel Sekreterin yokluğunda yerine genel sekreter yardımcısı vekâlet eder. Amacı, 5174 sayılı Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliklerle sair mevzuatta Odalara verilen yetkiler kapsamında, Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, kendisine verilen yazılı ve/veya sözlü talimatları uyarınca görev ve sorumluluklarını yerine getirmektir.

MATSO Genel Sekreteri

Halil İbrahim ALTIPARMAK

Bu sayfa 29.09.2020 tarihinde oluşturulmuş ve 7524 kez görüntülenmiştir.