HIZLI ERİŞİM

Müteşebbis Heyeti

Müteşebbis Heyeti

ASİL ÜYELERYEDEK ÜYELER
01 – Mehmet KARAMANCI01 – Dr. Şükrü VURAL
02 – Mustafa İsmet ÖZDEMİR02 – Fatih TATAR
03 – Cengiz Haydar BARUT03 – Mehmet Tevfik KÖYMEN
04 – Selçuk SENİRLİ04 – İzzet ŞEKER
05 – Hayri GÜNGÖR05 – Arif YILMAZ
06 – Mehmet Ali CENGİZ06 – Osman DELİKKULAK
07 – Hasan Fehmi ÖZKAN07 – Rengin SEZER
08 – Ali GÜNEŞ08 – Mehmet Necat İNCİ
09 – Ali COŞKUN09 – Kemal ÖZKAN
10 – Ali KAYA10 – Niyazi ÜNAL

Heyet ilk olarak Manavgat’ta kayıtlı 1002 ticaret erbabından oda kuruluşu için imza toplayarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapmıştır. Başvuru sonucu Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 25.08.1995 gün ve B-14.0.14(610-2/181) 22441sayılı uygun görüşü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 25.08.1995 ve 1995/60 sayılı onayı ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulması uygun görülmüştür.

Bu olayın ardından gruplandırma çalışmaları başlamış, 16 Meslek grubu oluşturulmuş, organ seçimlerine gidilmiştir. 11.11.1995 tarihinde meslek komiteleri seçimi, 15.11.1995 tarihinde Oda Meclisi seçimi, 18.11.1995 tarihinde Oda Yönetim Kurulu seçimi yapılmıştır.

Oda Yönetim Kurulumuz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ilçemiz tüccarlarının tüm sicil ve oda kayıtlarını teslim aldıktan sonra Antalya Caddesinde iki daire kiralayarak 02.01.1996 tarihinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın fiili olarak üyelerine hizmet vermesini sağlamıştır. Daha sonra Oda için gerekli personel ve teçhizat alınmıştır.

Yönetim Kurulumuzun odamız bünyesinde Ticaret Sicil Memurluğu kurulması yönündeki çabaları çok kısa bir sürede netice verdi. Ticaret Sicil Memurluğu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Şubat 1996 tarihinde odamıza verildi. Tüm şirket kuruluşları ve Ticaret Sicili İşlemleri odamızda yapılmaya başlanmıştır.

1996 yılı sonunda odamız kendi hizmet binasını yapmak üzere Aydınevler Mahallesinde bir arsa aldı. 1997 yılı Mayıs ayında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası kaba inşaatını ihaleye çıkardı. 30.125.1998 tarihinde inşaatını tamamlayıp, 01.01.1999 tarihinde odamız kendi hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştır.

Odamız şu anda ulaşmış olduğu seviye ile ilçemiz ekonomisini ilgilendiren her konuda araştırma ve incelemeler yapmaktadır. Yerel ve merkezi yönetimlerle kurulan ilişkiler sonucunda üyelerimizin ve ilçemizin sorunlarının çözümüne yönelik yoğun çabalar sarf etmektedir.

Bu sayfa 29.03.2024 tarihinde oluşturulmuş ve 56 kez görüntülenmiştir.