HIZLI ERİŞİM

2022-2026 Stratejik Planı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, fiili olarak çalışmaya başladığı 1996 yılından bu yana 26. Yılında 2022-2026 stratejik planını uygulamaya koymaktadır.
21. yüzyılda faaliyet gösteren kurumlar ve işletmeler için etkili bir yönetim sistemi uygulamanın kaçınılmaz olduğunun bilincine varan Odamız, önce kalite yönetim sistemi modeli çalışmalarına başlamıştır. Devamında ise Oda Borsa Akreditasyon Sitemine dahil olmuştur.

Bu noktada yönetim sistemi modelleri kapsamında Stratejik Yönetim yaklaşımının ilk aşamalarından olan Stratejik Planlama kavramı ilk olarak Odamızda 2010 yılında gündeme gelmiş ve 2010-2013 yılı Stratejik Planı yapılmış ve 3,5 yıl boyunca uygulanmıştır.

2010-2013 Stratejik Planı uygulama döneminde Odamızın özellikle bir takım hususlarda sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. 2014-2017, 2017-2021, 2022-2026  Stratejik Planı kapsamında bu alanda gelişime açık alanlar görülmüş ve bunları iyileştirici çalışmalar yapmak yönünde hedef ve stratejilerin geliştirilmesi sağlanmıştır.
Öte yandan 2014-2017, 2017-2021 ve 2022-2026 Stratejik Planı hazırlanırken MATSO’nun bir meslek örgütü olarak üyelerine değer katması, onlara liderlik etmesi, bunu başarırken süreçlerle ve çalışanlarla yönetmesi, işbirlikleri oluşturması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alması esas alınmıştır.

2022-2026 Stratejik Planı İndirebilirsiniz

2022-2026 Stratejik Plan Revizyonunu İndirebilirsiniz

Bu sayfa 04.04.2023 tarihinde oluşturulmuş ve 5524 kez görüntülenmiştir.