HIZLI ERİŞİM

Serbest Bölgelerde Sağlanan Avantajlar


Serbest Bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak üzere tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler, serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır.

Türkiye’de, AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın toplam 19 adet Serbest Bölge bulunmakta olup bunlardan 18’i faal durumda, 1’i ise kurulum aşamasındadır. Serbest Bölgeler; Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki limanlarla uluslararası ticaret yollarına erişimin kolayca sağlanabildiği noktalarda yer almaktadır.

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar;

 • Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden % 100 muafiyet.
   
 • İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden % 100 muafiyet.
   
 • KDV ve özel tüketim vergisinden % 100 muafiyet.
   
 • Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden %100 muafiyet.
   
 • Emlak vergisinden %100 muafiyet.
   
 • Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.
   
 • Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).
   
 • Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.
   
 • Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.​
   
 • Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.
   
 • İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.
   
 • KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.
   
 • İkinci el/kullanılmış makine getirilmesine müsaade edilmesi. ​
   

Serbest Bölgeler Uygulayıcı Kurum:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

https://www.sanayi.gov.tr

Bu sayfa 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuş ve 49 kez görüntülenmiştir.