HIZLI ERİŞİM

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Teşvikleri


Dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketleri bir şirket veya birden çok sayıda Ar-Ge ve/veya Tasarım Merkezi kurabilir ve söz konusu teşvikten yararlanabilir.

Ar-Ge Merkezi Tanımı: Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az aşağıda belirtilen tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler “2016/9093 sayılı Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti hakkında Karar” uyarınca; aşağıda listelenen sektörler hariç tüm sektörler için bir Ar-Ge Merkezinde istihdam edilmesi gereken en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısı 15’tir. Aşağıda NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre listelenen sektörler için bir Ar-Ge Merkezinde istihdam edilmesi gereken en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısı 30’dur.

 • 29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
   
 • 30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
   
 • 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı
   
 • 30.91 – Motosiklet imalatı
   
 • 30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
   

Tasarım Merkezi Tanımı: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler.

Ar-Ge ve Yasarım Merkezlerine Sağlanan Teşvik Unsurları;

 • Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde İndirim
   
 • Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde Performansa Dayalı İlave İndirim
   
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinin Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde
   
 • İndirim Unsuru Olarak Kabul Edilmesi
   
 • Personele ait Gelir Vergisi Stopajı indirimi
   
 • Temel Bilimler Mezunu Personel İstihdam Desteği (Sadece Ar-Ge Merkezleri için geçerli)
   
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
   
 • Damga Vergisi İstisnası
   
 • Gümrük Vergisi İstisnası
   
 • Yarı veya Tam zamanlı Üniversite Öğretim Elemanı İstihdam İmkânı
   
 • Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırmada Kolaylık
Bu sayfa 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuş ve 20 kez görüntülenmiştir.